Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000

Kazalo

854. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, stran 2582.

Na podlagi 12. in 13. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), tretjega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani se za dobo petih let izvolijo:
iz vrst delavcev
Marjeta Benko, Srečko Čater.
iz vrst delodajalcev
Franc Anžin, Marko Avšič, dr. Marjan Ažnik, Boris Bajt, Iva Bogataj, Dragica Borin, Stanislav Brodnjak, Slavija Budkovič, Matjaž Burger, Breda Butala, Jožica Cajhen, Aleš Celar, dr. Drago Čepar, Franc Dobovičnik, Igor Domevščik, mag. Henrik Dovžan, Marjan Dragar, Marija Drobne, Drago Ficko, Srečko Figar, Jože Fink, Jože Florijančič, Martin Florijančič, Jolanda Gobec, Boris Grabrijan, Stanka Grašič, Marija Gregorič, Janez Guna, Stanislav Habjan, Boris Honzak, Nataša Hudelja, Breda Iskra, Majda Ivanov, Marjeta Jager, Ladislav Jaki, Ksenija Jakopič, Milica Janžekovič, Dušan Jenko, Matija Jenko, Vojka Jereb, Jože Jevnikar, Marija Jevnikar, Jelica Jovanovič, Franc Jurca, Leopold Kern, Alojz Knafelj, Janez Koritnik, Elvira Korošec, Jurij Kos, Frančišek Koščak, Polona Košnjek, Eva Dunja Kovač, Irena Kovač, Joško Kovač, Dragan Kovačevič, Magdalena Kovačič, Peter Kovačič, Barbara Krajnc, Leopold Krašovec, Zvonka Kržišnik, Vlasta Kušič, Tanja Kverh, Andrej Lapanja, Marija Lavrenčič, Sonja Lebar, Ivanka Likon, Irena Lušina, Danica Majcen-Samardžija, Bojan Mihelič, Marija Mihelič, Ive Miketič, Franc Mlakar, Marjana Mlinarič-Pikelj, Miha Molan, Romana Nared, mag. Gabrijela Navotnik, Lidija Obid, Anita Ogulin, Elizabeta Orešnik, Marija Orešnik Ocvirk, dr. Franc Pajenk, Davorka Panjan, Dalibor Pavela, Slobodan Pavlin, Marija Pečjak-Požek, Metka Penko-Natlačen, Marjan Pergar, Vera Perdih, Anita Perdih-Cizej, Viktorija Pernuš, mag. Cvetka Peršak, Milena Petelinc, Ivan Petric, Janez Pevec, Sonja Pirnat-Keršmanc, Sonja Piršič, Jakob Piskernik, Tatjana Plešnik, Anton Podgoršek, Silvij Podlesek, Irena Polc, Viktor Poličar, Tanja Poljšak, Jakob Por, Metka Potočnik, mag. Vitomir Pretnar, Majda Prišel, mag. Iztok Purič, Gerika Račič, Milivoj Radak, Roman Rajer, Mojca Ramšak-Pešec, Marija Razoršek, Magdalena Razpotnik, Alenka Rebec, dr. Marijana Rebernik, Marija Remškar, Jože Romšek, Vladimir Rot, Dragica Rovšček, Milan Rovšek, Karolina Rozman, Vincencij Seliškar, Peter Skapin, Barbara Skulj-Schwinger, Marjana Sladič, Mirjam Slejko, Hedvika Stanič Igličar, Peter Starc, Milan Strah, Anton Strajnar, Jože Strle, Cecilija Stušek, Darko Svetičič, Janko Šabec, Adela Šemrov, Edvard Šinkovec, Rožca Šonc, Miroslav Šuštar, Jadranka Švarc, Alenka Temlin-Seme, Milan Todorovič, Viljem Tomat, Jasmina Tomšič, Srđan Tovornik, Lilijana Tratnik, Ida Turk, Marija Tušek, Franc Rado Umer, Valter Urbančič, Stane Valič, Marko Valjavec, Liljana Vavpotič, Olga Veber-Markelj, Polona Vec, Silva Velkavrh, Nives Venko, mag. Peter Vogrič, Zvonimir Volfand, Angela Windisch, Peter Zadel, Vanda Zadnik, Stane Zagoričnik, Ana Zaljetelj, Rudi Zupan, Antonija Zupančič, Marija Železnik, Jelka Žibert, Julijana Žibert, Tadeja Žibred, Andrej Žele.
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 23. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost