Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

806. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje, stran 2518.

Na podlagi 7., 12., in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Prevalje na 12. seji dne 9. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin na območju Občine Prevalje v letu 2000.
II
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1999 118.000 SIT.
III
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR) 4.900 SIT/m2,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 7.400 SIT/m2.
IV
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v II. točki tega sklepa:
I.A območje   Centralni del naselja Prevalje,
        ožji del mejnega prehoda
        Holmec                 2,5%–4,0%
I. območje   Ožje območje naselij Prevalje
        in Dolga Brda             2,0%–3,5%
II. območje   Območje naselij: Prevalje,
        Poljana, Leše, Šentanel,
        Dolga Brda               1,5%–3,0%
III. območje  Širše območje naselij: Prevalje,
        Poljana, Leše, Šentanel,
        Dolga Brda               1,0%–2,5%
IV. območje   V ostalem območju občine
        opredeljena stavbna zemljišča
        in zemljišča, ki bodo
        z urbanističnimi akti določena
        kot stavbna zemljišča         0,5%–1,5%
V. območje   Industrijske in obrtne cone      1,5%–3,5%
Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
V
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:
– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI
Občinski svet lahko na predlog župana določi za izjemne lokacije drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v IV. točki tega sklepa.
VII
Podana cena za m2 stanovanjske površine in stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč iz II. in III. točke tega sklepa se mesečno valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenja gradbeništva in IGM Slovenije.
VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99).
Št. 465-01-4/99-6
Prevalje, dne 9. februarja 2000.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost