Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

788. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 2000, stran 2491.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 14. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 2000
1
Ta sklep določa osnovo in je strokovni pripomoček za izračun vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in za izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja za območje Občine Lendava.
2
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišč za območje Občine Lendava na dan 31. 12. 1999 znaša 124.000 SIT.
3
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev na ha znašajo 15 % povprečne gradbene cene, in sicer:
– stroški individualne komunalne opreme za m2 koristne stanovanjske površine znašajo 6 % povprečne gradbene cene, kar je 7.440 SIT;
– stroški kolektivne komunalne opreme za m2 koristne stanovanjske površine znašajo 9 % povprečne gradbene cene, kar je 11.160 SIT.
4
Cena za m2 stavbnega zemljišča v Občini Lendava znaša 0,8 % povprečne gradbene cene, kar je 992 SIT.
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine in odstotek za povprečne gradbene cene sta osnovna elementa za izračun cene stavbnega zemljišča v Občini Lendava.
5
Izračunane cene se med letom valorizirajo skladno z indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki jih izdaja Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 015-01-01/00
Lendava, dne 14. februarja 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost