Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

780. Sklep o ustanovitvi komisije za vloge in pritožbe, stran 2487.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 3. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi komisije za vloge in pritožbe
I
Ustanovi se Komisija za vloge in pritožbe (v nadaljnjem besedilu: komisija), kot delovno telo Občinskega sveta občine Kidričevo.
II
Naloge komisije so:
– obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamezne zadeve, jih po potrebi preizkuša po ustreznih organih in pri njih ukrepa, da rešijo zadeve po veljavnih predpisih in o tem obvešča vlagatelja oziroma pritožnika,
– proučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki jih občani pošiljajo občinskemu svetu in delovnim telesom ter ugotavlja vzroke zanje,
– opravlja druge zadeve, določene z zakonom in poslovnikom Občinskega sveta občine Kidričevo.
III
Komisija ima predsednika in dva člana, ki jih na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet občine Kidričevo izmed svetnikov, lahko pa tudi izmed drugih članov oziroma izmed občanov.
IV
Administrativno-tehnična dela za komisijo opravlja Občinska uprava občine Kidričevo.
Način dela komisije ureja poslovnik občinskega sveta.
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/00-11-2
Kidričevo, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost