Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

779. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 2000, stran 2487.

Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št 52/99 in 98/99) in 69. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 3. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 2000
1
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine, kategorizirana s III. stopnjo opremljenosti na območju Občine Kidričevo, znaša na dan 31. 12. 1999, 120.000 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.
2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR) 4% povprečne gradbene cene,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 6% povprečne gradbene cene.
3
Osnovna cena stavbnih zemljišč je določena z naslednjimi odstotki od povprečne gradbene cene:
– za I. območje (ožji del naselja Kidričevo) 4 do 5% gradbene cene,
– za II. območje (ostali del naselja Kidričevo) 2 do 4% gradbene cene,
– za III. območje (ostala strnjena naselja v občini) 2 do 3% gradbene cene,
– za IV. območje (razpršena gradnja) 1% gradbene cene.
4
Povprečno gradbeno ceno in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč je treba tekom leta valorizirati z indeksom rasti cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica RS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije.
5
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 1999 (Uradni list RS, št. 24/99).
6
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/99-3-27-1
Kidričevo, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost