Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških, stran 2468.

Na podlagi drugega odstavka 288. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90, ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97 in 73/98) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških
1. člen
V pravilniku o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških (Uradni list SRS, št. 18/86 in 16/88 ter Uradni list RS, št. 48/90 in 35/90) se drugi odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Praviloma se zadeve obravnavajo po vrstnem redu pripada na organ.
Prednostno se po naslednjem vrstnem redu obravnavajo:
– zadeve, ki so z zakonom določene kot nujne;
– zadeve, ki so z zakonom določene kot prednostne;
– zadeve, ki so s tem pravilnikom določene kot prednostne;
– zadeve, ki so v postopku pred organi za prekrške, in so s sklepom Sveta sodnikov za prekrške določene kot prednostne.”
2. člen
109.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“109.a člen
Po tem pravilniku se prednostno obravnavajo vsi prekrški s področja inšpekcijskega nadzora in prekrški s področja varnosti cestnega prometa, pri katerih sta kot stranska kazen predpisani prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ali kazenske točke v cestnem prometu, tem pa kot prednostni sledijo tisti prekrški s področja varnosti cestnega prometa, kjer je s predlogom predlagan varstveni ukrep začasnega odvzema motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s pomožnim motorjem.”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2000-2011-0002
Ljubljana, dne 14. februarja 2000.
Minister
za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.

AAA Zlata odličnost