Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

748. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo in o imenovanju predsednika in osem članov sveta, stran 2461.

Na podlagi 57. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94), dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo in o imenovanju predsednika in osem članov sveta
I
Odlok o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo in o imenovanju predsednika in osem članov (Uradni list RS, št. 30/94 in Uradni RS, št. 42/99) se v besedilu III. točke spremeni v naslednjem:
Črta se besedilo petega odstavka in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Mesečna nagrada, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, znaša za člane največ do višine neto zneska izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in za predsednika največ do trikratne višine navedenega zneska. Kriteriji za višino nagrade se opredelijo s poslovnikom, o konkretni višini pa sklepa svet.»
II
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/89-1/42
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost