Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000

Kazalo

633. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte, stran 1867.

Na podlagi petega odstavka 35. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte
1. člen
V odredbi o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte (Uradni list RS, št. 11/94, 14/95, 9/96, 8/97 in 27/98) se 2. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Stroški enoletnega preizkušanja proizvodne vrednosti sorte na preizkusnem polju in v laboratoriju znašajo po kulturah oziroma skupini kultur:
-----------------------------------------------------------------
Kultura oziroma skupina kultur:            SIT/sorto
-----------------------------------------------------------------
1. ozimna in jara pšenica, pivovarski ječmen     95.400
2. ostale vrste ozimnega in jarega žita        80.600
3. koruza, sirek za zrnje in ajda           90.100
4. krompir                      121.900
5. sladkorna pesa                  115.500
6. oljnice                      74.200
7. zrnate stročnice                  74.200
8. trave, detelje                   70.000
9. krmni dosevki                   60.400
10. trave za okrasne namene              20.000
11. druge krmne rastline in poljščine         76.300
12. vrtnine-plodovke                 60.000
13. druge vrste vrtnin                30.000
14. jagode                      70.000 ".
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-21-03-58/99
Ljubljana, dne 11. februarja 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost