Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000

Kazalo

631. Odredba o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Lipa, stran 1866.

Na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US in 1/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Lipa
1. člen
S to odredbo se uvede namakanje na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Ormož, na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Lipa, v skupni površini 117,2165 ha.
2. člen
Namakanje se uvede na naslednjih kmetijskih zemljiščih:
v k.o. Lipa parc. št. 2727, 2728, 2731, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2923, 2925, 2927, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2943, 2944, 2945, 2948, 2952, 2953, 2954, 2956, 2959, 2972, 2973, 2975, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3006, 3008, 3011, 3012, 3012/1, 3013/1, 3013/2, 3014/1, 3014/2, 3046, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058/1, 3058/2, 3059, 3060, 3061, 3063/1, 3063/2, 3064, 3065, 3066, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3075, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3087, 3088, 3089, 3317/1, 3318/2, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3451, 3455, 3456, 3457, 3458/1, 3458, 3459, 3460/1, 3460/2, 3461, 3462, 3463, 3464, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471.
3. člen
Predvidena melioracijska dela na sistemu so: izdelava črpališča, glavnega razvoda in razvodne mreže.
4. člen
Investitor melioracijskih del je Pomurski namakalni konzorcij, g.i.z., Lendavska 11, Murska Sobota.
5. člen
Po končani melioraciji prevzame vse obveznosti in odgovornosti glede rednega delovanja, rabe in vzdrževanja melioracijskega sistema investitor.
6. člen
Po končani melioraciji je melioracijski sistem, ki vključuje črpališče, primarno in sekundarno namakalno omrežje v celoti last investitorja.
7. člen
Vse stroške v zvezi z uvedbo in izvedbo melioracije nosi investitor. Investitor mora vsa dela opraviti v skladu s predpisi o urejanju prostora ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena organizacija opravila strokovni nadzor nad vsemi deli v skladu s predpisi o graditvi objektov.
8. člen
Investitorju se naloži, da pri nepremičninah iz 2. člena te odredbe v roku 30 dni od uveljavitve te odredbe predlaga zaznambo uvedbe melioracijskega postopka v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiškem katastru pri pristojni izpostavi Geodetske uprave Republike Slovenije.
9. člen
Lastniki oziroma zakupniki zemljišč na območju iz 2. člena te odredbe so po končani hidromelioraciji dolžni poskrbeti za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega omrežja melioracijskega sistema in zagotavljati sredstva za vzdrževanje v sorazmerju s površino zemljišč.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-06-35/99
Ljubljana, dne 24. januarja 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost