Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

592. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Sveti Duh, stran 1624.

Na podlagi 29., 32. in 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter na podlagi ugotovitvenega sklepa Sveta KS Sveti Duh o prenehanju članstva v svetu KS, Občinska volilna komisija občine Škofja Loka
r a z p i s u j e
nadomestne volitve za člana Sveta krajevne skupnosti Sveti Duh
1. Nadomestne volitve za člana Sveta krajevne skupnosti za 1. volilno enoto KS Sveti Duh bodo v nedeljo 9. aprila 2000.
2. Za dan, s katerim začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil, se šteje 4. februar 2000.
3. Za izvedbo nadomestnih volitev skrbita Občinska volilna komisija občine Škofja Loka in Volilna komisija krajevne skupnosti Sveti Duh.
Št. 008-1/98
Škofja Loka, dne 4. februarja 2000.
Predsednidk
Občinske volilne komisije
občine Škofja Loka
Peter Osolnik, dipl. prav. l. r.