Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

590. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava, stran 1624.

Na podlagi 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96, 21/97 in 52/98) je Občinski svet občine Lendava v soglasju s svetom madžarske narodne skupnosti Občine Lendava na seji dne 16. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija–Muzej Lendava
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Galerija–Muzej Lendava (Uradni list RS, št. 49/95) se 5. člen v celoti spremeni tako, da glasi:
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je dejavnost zavoda:
– posredovanje, organiziranje likovnih razstav – 0/92.32,
– dejavnost muzejev – 0/92.521
– umetniško ustvarjanje in poustvarjanje – 0/92.31,
– dejavnost prodajnih galerij – G/52.486.
Poleg osnovne dejavnosti opravlja zavod v okviru registrirane dejavnosti še.
– sodeluje z drugimi zavodi in organizacijami, ki v okviru svoje dejavnosti pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine in jim strokovno pomaga,
– pripravlja strokovne in znanstvene razgovore, srečanja in podobno,
– sodeluje s šolami in drugimi kulturnimi ustanovami.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01200-0007/97
Lendava, dne 16. marca 1999.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.