Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

588. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi dvojezičnega vzgojno-varstvenega Zavoda Vrtec Lendava, stran 1623.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99), je Občinski svet občine Lendava v soglasju s svetom madžarske samouprave Občine Lendava na seji dne 20. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi dvojezičnega vzgojno-varstvenega Zavoda Vrtec Lendava
1. člen
Sedma alinea prvega odstavka 2. člena odloka o ustanovitvi javnega dvojezičnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Lendava (Uradni list RS, št. 4/97) se črta.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2000.
Št. 01200-0005/96
Lendava, dne 20. decembra 1999.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.