Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

587. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 2000, stran 1622.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 10. seji dne 26. 1. 2000 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 2000
1
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine III. stopnje, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost stavbnega zemljišča, znaša na dan 31. 12. 1999 za območje Občine Kamnik 136.635 SIT.
Gradbena cena se korigira v skladu z določili Enotne metodologije za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih objektov.
2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Kamnik za III. stopnjo opremljenosti znašajo na dan 31. 12. 1999:
– stroški za naprave individualne
 rabe za m2 koristne stanovanjske površine           8.832 SIT
– stroški za naprave kolektivne
 rabe za m2 koristne stanovanjske površine           9.340 SIT.
3
Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene, določene v 1. točki tega sklepa.
Stavbna zemljišča so razdeljena na območja tako kot to določa odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95 in 11/97).
---------------------------------------------------------------
Odstotki za posamezno območje znašajo:   Na dan 31. 12. 1999
                             SIT/m2
---------------------------------------------------------------
– za 1. območje   7%                  9.565
– za 2. območje   6%                  8.198
– za 3. in 4. območje4%                  5.465
– za 5. območje   6%                  8.198
---------------------------------------------------------------
Vrednost stavbnega zemljišča se med letom valorizira z indeksom podražitve, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Sekcija za gradbeništvo in IGM – povprečna stanovanjska gradnja.
4
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 54/99).
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42008-05/2000
Kamnik, dne 26. januarja 2000.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.