Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

578. Sklep o zmogljivosti javnega zavoda osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, stran 1601.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95 in 39/99), 6. člena odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 20. člena odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa devetletne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Divača na 11. seji dne 21. 12. 1999 sprejel
S K L E P
o zmogljivosti javnega zavoda osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
1. člen
Določi se zmogljivost javnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača:
Za pogoje osemletnega osnovnega šolanja
-----------------------------------------------------------------------------------
Šola             Učilnice   Učilnice    Učilnice      Učenci
               do 42 m   od 52–56 m   nad 56 m
-----------------------------------------------------------------------------------
Centralna šola Divača           6       9          420
Podružnična šola Misliče         2                 42
Podružnična šola Senožeče                4          112
Podružnična šola Vreme    2                        42
-----------------------------------------------------------------------------------
Skupaj            2      8       13         616
-----------------------------------------------------------------------------------
Za pogoje devetletnega osnovnega šolanja
-----------------------------------------------------------------------------------
Šola             Učilnice   Učilnice:   Učilnice      Učenci
               do 56 m   56 in več m  za skupinski
                             pouk (do 40 m)
-----------------------------------------------------------------------------------
Centralna šola Divača    6      9       4          420
Podružnična šola Misliče   2      1                 42
Podružnična šola Senožeče  4      1                 112
Podružnična šola Vreme    2      1                 42
-----------------------------------------------------------------------------------
Skupaj            10      13       7          616
-----------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 11/06
Divača, dne 21. decembra 1999.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet., med. l. r.