Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

576. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2000, stran 1599.

Na podlagi 33. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 8. redni seji dne 29. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2000
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000 se bodo potrebe javne porabe financirale na podlagi odloka o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 1999.
2. člen
Proračunskim porabnikom se v obdobju začasnega financiranja zagotavljajo sredstva v višini do 1/12 sredstev mesečno, ki so jim bila razporejena v skladu s proračunom za leto 1999.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja dalje.
Št. 30/2000
Bistrica ob Sotli, dne 29. decembra 1999.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.