Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

575. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 1999, stran 1599.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 8. redni seji dne 29. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 1999 tako, da se glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1999 znašajo 131,550.000 SIT, prav tako znašajo skupni odhodki občinskega proračuna za leto 1999 131,550.000 SIT.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 31/2000
Bistrica ob Sotli, dne 29. decembra 1999.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.