Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

570. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Petra Pavla Glavarja, stran 1591.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) minister za šolstvo in šport izdaja
S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove Petra Pavla Glavarja
Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove Petra Pavla Glavarja, s katerim so: dr. Marta Ciraj, stanujoča v Komendi, Gmajnica 93, Alojz Lah, stanujoč v Komendi, Klanec 13, Janez Kimovec, stanujoč v Komendi, Glavarjeva cesta 48, Markize, d.o.o., Mlaka 33b, Komenda, ki jo zastopa Viktorija Drolec, stanujoča v Komendi, Mlaka 33b, Mihael Mlinar, stanujoč v Komendi, Potok pri Komendi 6 in Vinko Petek, stanujoč v Komendi, Križ 24, ustanovili Ustanovo Petra Pavla Glavarja, s sedežem v Komendi, Zajčeva 23, sedež Občine Komenda, z namenom pospeševanja izobraževanja in razvoja talentov mladih, in pomoči ostarelim in drugim pomoči potrebnim občanov Komende, s katero upravlja devetčlanska uprava v sestavi: dr. Marta Ciraj, stanujoča v Komendi, Gmajnica 93, Damjan Dolinar, stanujoč v Komendi, Čebuljeva ulica 14, Viktorija Drolec, stanujoča v Komendi, Mlaka 33b, Anton Jagodic, stanujoč v Komendi, Breg 19, Danica Kuhar, stanujoča v Cerkljah, Slovenska 46, Mihael Mlinar, stanujoč v Komendi, Potok 6, Jožef Osojnik, stanujoč v Komendi, Urhova 3, Vincencij Petek, stanujoč v Komendi, Križ 24 in Stanislav Poglajen, stanujoč v Komendi, Glavarjeva 59, o čemer je notar Janez Novak iz Kamnika, Glavni trg 20, dne 23. decembra 1999 sestavil notarsko listino pod opr. št. SV-676/99.
Št. 028-39/99
Ljubljana, dne 1. februarja 2000.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Pavel Zgaga l. r.