Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

569. Odločba o prepovedi uvoza posameznih vrst pošiljk, v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja kokošje kuge iz posameznih regij v Republiki Italiji, stran 1591.

Direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije izdaja na podlagi 31. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odl. US, 29/95 in 80/99) in 2. točke 120.a člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99, 101/99 in 8/00) v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji naslednjo
O D L O Č B O
1
Zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge v Republiko Slovenijo, se iz regij Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige in Sardinia v Republiki Italiji, prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja Republike Slovenije za pošiljke:
– domače in divje perutnine;
– enodnevne perutnine;
– jajc;
– svežega mesa, ki izvira od domače in divje perutnine;
– surovin za živila in živil, ki izvirajo od domače in divje perutnine in niso bili obdelani na način, ki zagotavlja uničenje virusa kokošje kuge;
– patološkega materiala ter bioloških produktov, ki izvirajo od domače in divje perutnine in niso bili obdelani na način, ki zagotavlja uničenje virusa kokošje kuge;
– surovin, krme in odpadkov, ki izvirajo od domače in divje perutnine in so namenjeni za uporabo v prehrani živali ali za uporabo v industriji ter niso bili obdelani na način, ki zagotavlja uničenje virusa kokošje kuge.
2
Živila in surovine, pridobljena iz domače in divje perutnine, ki jih potniki prenašajo preko državne meje Republike Slovenije iz regij Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige in Sardinia v Republiki Italiji, je treba odvzeti in neškodljivo odstraniti in uničiti.
3
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-35/00
Ljubljana, dne 10. februarja 2000.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske uprave
Republike Slovenije