Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2000 z dne 1. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2000 z dne 1. 2. 2000

Kazalo

455. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2000, stran 1435.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Žužemebrk dne 29. 12. 1999 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2000
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Žužemberk za leto 2000, vendar najdlje do 31. 3. 2000, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine za naloge oziroma namene kot v letu 1999.
2. člen
Prihodki, ki bodo doseženi in izdatki, ki bodo izvršeni v času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Žužemberk za leto 2000.
3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 1999 (Uradni list RS, št. 53/99 in 93/99) se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s 1. januarjem 2000.
Št. 559/99
Žužemberk, dne 29. decembra 1999.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.