Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000

Kazalo

91. Uredba o spremembi uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 114.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95), 13., 18. in 31. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86), 8., 9., 25. in 36. člena zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73), 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 4. člena zakona o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86), drugega odstavka 3. člena pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70) in točke C.2. akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V prilogi 1 k uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 17/99) se besedilo:
“7108 13 300 ––– cevi in votle palice          D4  D4
 7108 13 500 ––– tanka pločevina in trakovi
         (folija) debeline, ki brez
         podlage ne presega
         0,15 mm                 D4  D4
7108 13 900 ––– drugo                  D4  D4"
         nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“7108 13 800 ––– drugo                  D4  D4.”
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/98-3
Ljubljana, dne 6. januarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost