Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000

Kazalo

19. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož-Osluševci, stran 30.

Na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US in 1/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož–Osluševci
1. člen
V odredbi o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož–Osluševci (Uradni list RS, št. 68/99) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
“4. člen
Investitor melioracijskih del je Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.“.
2. člen
V 5. členu se beseda “prevzamejo“ nadomesti z besedo “prevzame“, beseda “investitorji“ pa z besedo “investitor“.
3. člen
V 6. členu se beseda “investitorjev“ nadomesti z besedo “investitorja“.
4. člen
V 7. členu se besedi “nosijo investitorji “ nadomestita z besedama “nosi investitor“.
5. člen
V 8. členu se besede “investitorjem se nalaga“ nadomestijo z besedami “investitorju se naloži“, beseda “predlagajo“ pa z besedo “predlaga“.
6. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
“9.a člen
Do uveljavitve novega zakona o vodah pridobi investitor namakanja koncesijo za izkoriščanje vode brez javnega razpisa.“.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-06-14/99
Ljubljana, dne 13. decembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano