Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000

Kazalo

18. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežakla, stran 30.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežakla
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežakla, št. 2-03/95 z dne 19. 11. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežakla na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežakla je izdelan v treh izvodih za 4249,27 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Bled in Kranjska Gora, oziroma v katastrskih občinah Dovje, Višelnica I, Višelnica II, Sp. Gorje, Zg. Gorje, Hrušica, Podmežaklja.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežakla je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pokljuka, Triglavska 47, Bled in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežakla.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-2/5-97
Ljubljana, dne 10. decembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost