Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000

Kazalo

16. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komercialist, stran 10.

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komercialist
1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komercialist (VIŠ), 17. decembra 1999 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, se predpiše določena smer izobrazbe, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in drugi strokovni delavci.
2. člen
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku I
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem jeziku I je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz angleškega ali nemškega jezika.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz angleškega ali nemškega jezika.
2. Strokovna terminologija v tujem jeziku II
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem jeziku II je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.
3. Psihologija prodaje
Predavatelj predmeta psihologija prodaje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije ali komunikologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije ali komunikologije.
4. Poslovno komuniciranje
Predavatelj predmeta poslovno komuniciranje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, komunikologije ali ekonomije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, komunikologije ali ekonomije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije.
5. Poslovodenje
Predavatelj predmeta poslovodenje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
6. Poslovna matematika s statistiko
Predavatelj predmeta poslovna matematika s statistiko je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali matematike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali matematike.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije.
7. Informatika v komercialnem poslovanju
Predavatelj predmeta informatika v komercialnem poslovanju je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, elektrotehnike – smer elektronika, ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, elektrotehnike – smer elektronika, ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike – smer elektronika, elektronike, ekonomije ali organizacije dela.
8. Trgovinsko poslovanje
Predavatelj predmeta trgovinsko poslovanje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali prava oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali prava oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije.
9. Gospodarsko pravo
Predavatelj predmeta gospodarsko pravo je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava.
10. Trženje
Predavatelj predmeta trženje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije.
11. Blago in storitve
Predavatelj predmeta blago in storitve je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kemije, živilske tehnologije, ekonomije ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kemije, živilske tehnologije, ekonomije ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije.
12. Organizacija in logistika poslovanja
Predavatelj predmeta organizacija in logistika poslovanja je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, gospodarskega inženirstva ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, gospodarskega inženirstva ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
13. Finance
14. Stroškovno računovodstvo
Predavatelj predmetov finance in stroškovno računovodstvo je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije.
15. Podjetništvo
Predavatelj predmeta podjetništvo je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije.
16. Kultura podjetja
Predavatelj predmeta kultura podjetja je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije ali ekonomije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije ali ekonomije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije.
17. Praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja – je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustreznega področja.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603 – 95/99
Ljubljana, dne 4. januarja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost