Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999

Kazalo

2. Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, stran 3274.

Popravek
V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19-949/99 z dne 26. 3. 1999, se:
– v 1. členu besedilo prvega odstavka
“Pomoč družini za dom vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč.” zamenja z besedilom
“Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč.”,
– v 1. členu besedilo drugega odstavka točke d)
“Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja povprečno do 4 ure dnevno oziroma do 20 ur tedensko.” zamenja z besedilom
“Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ do 4 ure dnevno oziroma največ do 20 ur tedensko.”,
– v 1. členu besedilo prvega odstavka točke f)
“Pod vodstvom strokovnega delavca lahko opravljajo storitev na domu upravičenca tudi laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu.” zamenja z besedilom
“Pod vodstvom strokovnega delavca lahko opravljajo storitev na domu upravičenca tudi laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu za področje socialnega varstva.”,
– v 1. členu besedilo druge alinee točke i)
“– vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev – 1 strokovni delavec na vsakih 100 upravičencev,” zamenja z besedilom
“– vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev – 1 strokovni delavec na vsakih 200 upravičencev;”,
– v 2. členu besedilo drugega odstavka točke e)
“Poleg strokovnih sodelavcev iz prejšnjega odstavka lahko izvajajo storitev tudi osebe, ki imajo končano najmanj srednjo poklicno šolo druge smeri in zaključen verificiran program usposabljanja za oskrbo na domu.” zamenja z besedilom
“Poleg strokovnih sodelavcev iz prejšnjega odstavka lahko izvajajo storitev tudi osebe, ki imajo končano najmanj srednjo poklicno šolo druge smeri z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu za področje socialnega varstva.”,
– v 3. členu se v prvem odstavku besedilo
“Institucionalno varstvo v drugi organizirani obliki iz prvega odstavka 16. člena zakona o socialnem varstvu za starejše osebe predstavljata posebna pomoč pri oskrbi in nega v posebej grajenih, funkcionalno povezanih in potrebam starejših oseb prilagojenih bivalnih enotah – varovanih stanovanjih (v nadaljnjem besedilu: institucionalno varstvo v varovanih stanovanjih).” zamenja z besedilom
“Posebno obliko institucionalnega varstva v drugi organizirani obliki iz prvega odstavka 16. člena zakona o socialnem varstvu za starejše osebe predstavljata pomoč pri oskrbi in nega v posebej grajenih, funkcionalno povezanih in potrebam starejših oseb prilagojenih bivalnih enotah – varovanih stanovanjih (v nadaljnjem besedilu: institucionalno varstvo v varovanih stanovanjih).”,
– v 3. členu se besedilo četrtega odstavka točke f)
“Pod vodstvom strokovnega delavca lahko izvajajo neposredno socialno oskrbo tudi laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu.” zamenja z besedilom
“Pod vodstvom strokovnega delavca lahko izvajajo neposredno socialno oskrbo tudi laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu za področje socialnega varstva.”.
Popravek objavljamo zaradi neusklajenosti besedila poslanega po elektronski pošti in v pisni obliki.
Uredništvo

AAA Zlata odličnost