Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

4. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj, stran 1147.

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Ig), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70-3480/98 z dne 16. 10. 1998, se
– na koncu prvega odstavka 4. člena pika spremeni v vejico in doda besedilo: “parcele št. 543, 638/3, 638/4, 638/5, vse k.o. Zapotok, so vključene v območje VS 19/5, morfološka enota 2A.”
– peta alinea 9. člena spremeni tako, da glasi:
“– pravilnik o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS, št. 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92 in 5/93) za območje Občine Ig; grafični del se uporablja v delih, ki so skladni s tem odlokom.”
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

AAA Zlata odličnost