Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

1. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju vojaške policije Slovenske vojske v operaciji »Kovačnica miru« med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantskega pakta, stran 1.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU VOJAŠKE POLICIJE SLOVENSKE VOJSKE V OPERACIJI »KOVAČNICA MIRU« MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ORGANIZACIJO SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju vojaške policije Slovenske vojske v operaciji »Kovačnica miru« med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantskega pakta, sklenjen z izmenjavo pisem z dne 23. septembra in 9. oktobra 1998.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SECRETARY GENERAL
SG/98/0862 (E)                            23 September 1998
Dear Minister,
I have the honour to refer to the Participation and Financial Agreements between the Republic of Slovenia and the North Atlantic Treaty Organisation dated 31 July and 11 August 1997, and their related arrangements regarding a Stabilization Force /SFOR) in Bosnia and Herzegovina.
It is with appreciation that I accept the additional offer of the Government of the Republic of Slovenia to provide to SFOR a Military Police Platoon consisting of approximately 25 personnel.
It is my understanding that this additional offer is made and accepted under the conditions and provisions of the above-mentioned agreements.
I have the honour to propose that this letter and your reply confirming the agreement of your government to the terms thereof shall constitute an agreement which shall enter into force on the date of your reply.
Please accept, dear Minister, the assurance of my highest esteem.
Sincerely,
Javier Solana, (s)
His Excellency
Dr. Boris Frlec
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia
Ljubljana
Dr. Boris Frlec
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
Dear Mr. Secretary General,                       9 October 1998
I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of 23 September 1998 which reads as follows:
»I have the honour to refer to the Participation and Financial Agreements between the Republic of Slovenia and the North Atlantic Treaty Organisation dated 31 July and 11 August 1997, and their related arrangements regarding a Stabilization Force /SFOR) in Bosnia and Herzegovina.
It is with appreciation that I accept the additional offer of the Government of the Republic of Slovenia to provide to SFOR a Military Police Platoon consisting of approximately 25 personnel.
It is my understanding that this additional offer is made and accepted under the conditions and provisions of the above-mentioned agreements.
I have the honour to propose that this letter and your reply confirming the agreement of your government to the terms thereof shall constitute an agreement which shall enter into force on the date of your reply.«
I have the honour to confirm on behalf of the Government of the Republic of Slovenia that the above cited agreement is acceptable for the Republic of Slovenia with the exception of the fourth paragraph relating to its entering into force. In accordance with the Law on Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, the agreement shall enter into force when all internal legal procedures required for entry into force of this agreement have been fulfilled; it shall however be applied provisionally as of the date of this reply.
Please accept, Mr. Secretary General, the expression of my highest consideration.
Sincerely,
Dr. Boris Frlec, (s)
His Excellency
Mr. Javier Solana
Secretary General of the
North Atlantic Treaty Organisation
GENERALNI SEKRETAR
SG/98/0862 (E)                            23.september 1998
Spoštovani g. minister,
Čast imam sklicevati se na Sporazum o sodelovanju in Finančni sporazum med Republiko Slovenijo in Organizacijo Severnoatlantskega pakta z dne 31. julija in 11. avgusta 1997 in na sporazume, ki se nanju nanašajo, glede Sil za stabilizacijo (SFOR) v Bosni in Hercegovini.
S hvaležnostjo sprejemam dodatno ponudbo Vlade Republike Slovenije, da SFOR-ju zagotovi vod vojaške policije, ki ga sestavlja približno 25 oseb.
Razumem, da se ta dodatna ponudba sklene in sprejme pod pogoji in določbami zgoraj omenjenih sporazumov.
Čast imam predlagati, da to pismo in vaš odgovor, ki potrjuje, da vaša vlada soglaša s pogoji omenjenih sporazumov, sestavlja sporazum, ki začne veljati na dan vašega odgovora.
Sprejmite, prosim, spoštovani gospod minister, izraze mojega najglobljega spoštovanja.
S spoštovanjem
Javier Solana l. r.
Njegova Ekscelenca
dr. Boris Frlec
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije
Ljubljana
dr. Boris Frlec
minister za zunanje zadeve
9. oktober 1998
Spoštovani gospod generalni sekretar,
čast imam potrditi prejem vašega pisma z dne 23. septembra 1998, ki se glasi:
»Čast imam sklicevati se na Sporazum o sodelovanju in Finančni sporazum med Republiko Slovenijo in Organizacijo Severnoatlantskega pakta z dne 31. julija in 11. avgusta 1997 in na sporazume, ki se nanju nanašajo, glede Sil za stabilizacijo (SFOR) v Bosni in Hercegovini.
S hvaležnostjo sprejemam dodatno ponudbo Vlade Republike Slovenije, da SFOR-ju zagotovi vod vojaške policije, ki ga sestavlja približno 25 oseb.
Razumem, da se ta dodatna ponudba sklene in sprejme pod pogoji in določbami zgoraj omenjenih sporazumov.
Čast imam predlagati, da to pismo in vaš odgovor, ki potrjuje, da vaša vlada soglaša s pogoji omenjenih sporazumov, sestavlja sporazum, ki začne veljati na dan vašega odgovora.«
V imenu Vlade Republike Slovenije imam čast potrditi, da je za Republiko Slovenijo zgoraj navedeni sporazum sprejemljiv, razen četrtega odstavka glede začetka veljavnosti. V skladu z Zakonom o zunanjih zadevah Republike Slovenije sporazum začne veljati, ko so izpolnjeni vsi notranjepravni postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma; začasno pa se uporablja od dne tega odgovora.
Sprejmite, prosim, gospod generalni sekretar, izraze mojega najglobljega spoštovanja.
S spoštovanjem,
dr. Boris Frlec l. r.
Njegova Exelenca
Javier Solana
generalni sekretar
Oganizacija Severnoatlantskega pakta
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 802-02/98-7(T1)
Ljubljana, dne 7. januarja 1999
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina