Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5224. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2000, stran 16724.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Ribnica dne 1. 12. 1999 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2000
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ribnica za leto 2000 se financiranje javne porabe v Občini Ribnica začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 1999 in za iste programe kot v letu 1999.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 1999.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju leta 1999.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev, izvršeni po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Ribnica za leto 2000.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja do 31. 3. 2000. Če proračun za leto 2000 v tem času ne bo sprejet, se lahko podaljša začasno financiranje na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 1-414-01-3/99
Ribnica, dne 9. decembra 1999.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.