Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5221. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 1999, stran 16720.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29 in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/93, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98), 45. in 46. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99) in 9. člena odloka o proračunu Občine Rakrižje za leto 1999 (Uradni list RS, št. 70/99) je Občinski svet občine Razkrižje na seji dne 27. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 1999
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 1999 (Uradni list RS, št. 70/99) tako, da glasi:
Prihodki proračuna Občine Razkrižje za leto 1999 znašajo 89,978.909 SIT, od tega:
----------------------------------------------------------------
                               SIT
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj                  89,978.909
II. Odhodki skupaj                  84,874.065
III. Proračunski primanjkljaj ali presežek       5,104.844
B) Račun finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                  0
VIII. Odplačevanje dolgov               1,500.000
IX. Neto zadolževanje                 –1,500.000
----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-6/99
Razkrižje, dne 28. decembra 1999.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.