Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5216. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-marec 2000, stran 16719.

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 89/99), 32. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 103. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 21. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar–marec 2000
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota se v času od januarja do marca 2000 začasno financirajo po tem odloku.
2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2000 se začasno financirajo potrebe porabnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1999, vendar najkasneje do konca marca 2000.
V okviru začasnega financiranja proračuna se lahko financirajo le investicije, ki so bile vključene že v proračun leta 1999 in se nadaljujejo v letu 2000, oziroma se v letu 1999 iz objektivnih razlogov niso mogle začeti.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneska iz predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 40204-1/99
Murska Sobota, dne 21. decembra 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.