Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5210. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 2000, stran 16717.

Na podlagi 33. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 11. redni seji dne 23. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 2000
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2000 se bodo potrebe javne porabe financirale na podlagi odloka o proračunu Občine Kozje za leto 1999.
2. člen
Proračunskim porabnikom se v obdobju začasnega financiranja zagotavljajo sredstva v višini do 1/12 sredstev mesečno, ki so jim bila razporejena v skladu s proračunom za leto 1999.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Kozje za leto 2000.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 1999, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/99.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.
Št. 06202-11-0003/99
Kozje, dne 23. decembra 1999.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.