Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5209. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990, dopolnjenega v letu 1999, stran 16716.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 29/95) ter 27. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Kamnik dne 22. 12. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1999
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1999, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., iz Ljubljane.
2. člen
Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1999, bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za okolje in prostor občine Kamnik, Glavni trg 24 in v prostorih KS Črna, Duplica, Godič, Kamniška Bistrica, Motnik, Nevlje, Podgorje, Pšajnovica, Sela, Srednja vas, Šmarca, Šmartno, Špitalič, Tuhinj, Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč, Kamnik–center, Kamnik–Mekinje, Kamnik–Novi trg, Kamnik–Perovo, Kamnik–Zaprice.
Razgrnitev bo trajala 30 dni, s pričetkom 7. 1. 2000.
3. člen
Pripombe in predloge k predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1999, lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve pisno na Občino Kamnik – oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24, oziroma podajo v knjigo pripomb na kraju razgrnitve.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-0100/97
Kamnik, dne 22. decembra 1999.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.