Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5208. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000, stran 16716.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, št. 63/95, 9/96, 44/96, 73/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/95) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan dne 13. 12. 1999 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ig za leto 2000 se financiranje funkcij Občine Ig ter njenih nalog in drugih s predpisi določenimi nameni začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Ig za leto 1999 za iste programe kot v letu 1999.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 1999.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1999 in začete v letu 2000.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Ig za leto 2000.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2000.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje, do sprejetja odloka o proračunu Občine Ig za leto 2000.
Št. 2008/99
Ig, dne 13. decembra 1999.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.