Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5207. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2000, stran 16715.

Občinski svet občine Idrija je na podlagi zakona o stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 44/97) in 26. člena statuta Občine Idrija na seji dne 16. 12. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2000
1. člen
S tem sklepom se za leto 1999 določa povprečna cena kvadratnega metra stanovanjske površine III. kategorije, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter ceno kvadratnega metra stavbnega zemljišča, ki je v lasti Občine Idrija.
2. člen
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanjske površine III. kategorije je 115.000 SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 15% cene iz 2. člena tega sklepa:
– 60% za stroške za objekte in naprave skupne komunalne rabe,
– 40% za stroške za objekte in naprave individualne komunalne rabe.
4. člen
Cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča se določi v odstotku od cene iz 2. člena tega sklepa. Tako določena cena se uporablja v primerih, kadar gre za prodajo ali nakup brez javnega razpisa. Če se za prodajo zemljišča izvede javni razpis, je cena določena s tem sklepom, izklicna cena.
Odstotki, ki so osnova za določitev cene stavbnega zemljišča so za posamezna območja naslednji:
– prvo območje 3% – ožji center mesta,
– drugo območje 2,5% – širši center mesta Idrije, center naselja Spodnja Idrija,
– tretje območje 2% – ostalo strnjeno naselje mesta Idrije in naselja Spodnja Idrija,
– četrto območje 1,5% – jedri naselij Črni Vrh in Godovič ter ostali deli mesta Idrije in naselja Spodnja Idrija,
– peto območje 0,6% – vsa ostala zemljišča.
Grafične priloge z vrisanimi območji so sestavni del tega sklepa.
5. člen
Cena stavbnega zemljišča za posamezna območja dobljena na podlagi 2. in 4. člena tega pravilnika se korigira s faktorjem 1, kolikor gre za zazidljivo zemljišče oziroma funkcionalno zemljišče k stavbi in s faktorjem 0,3, kolikor gre za nezazidljivo zemljišče.
6. člen
Cene se med letom valorizirajo na predlog župana v primeru bistvenega dviga cen na drobno v Republiki Sloveniji ali bistvene spremembe tečaja tolarja.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije inzačne veljati osmi dan po objavi.
Št. 385–2/93
Idrija, dne 16. decembra 1999.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.