Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5205. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 16714.

Na podlagi določil 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 59/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 16. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/85 in Uradni list RS, št. 24/98, 37/99) se 7.a člen spremeni tako, da glasi:
»Plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so oproščeni zavodi katerih delovanje financira občina, in sicer: Osnovna šola Idrija s podružnico Godovič, Osnovna šola Spodnja Idrija in Osnovna šola Črni Vrh, Vrtec Idrija, Glasbena šola Idrija, Center za izobraževanje in usposabljanje, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija in Mestni muzej Idrija.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402–4/83
Idrija, dne 16. decembra 1999.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.