Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5197. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2000, stran 16706.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 30. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan dne 13. 12. 1999 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2000
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 2000 se financiranje funkcij Občine Črnomelj ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenimi nameni začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Črnomelj za leto 1999 za iste programe kot v letu 1999.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 1999.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1999.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Črnomelj za leto 2000.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2000.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od 1. 1. 2000 do sprejetja proračuna za leto 2000 oziroma največ do 31. 3. 2000. Začasno financiranje proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 40304/00001/1999
Črnomelj, dne 13. decembra 1999.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.