Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5187. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda, stran 16698.

Na podlagi druge alinee tretjega odstavka in 9. točke 7. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na 9. redni seji dne 24. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
1. člen
1. členu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 33/99, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 41/99 in 71/99) se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
Začasna prepoved izvajanju odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda ne velja za naslednje objekte:
– športno dvorano z zunanjo ureditvijo ter za vse posege, ki so dovoljeni v varovanih območjih za dolgoročni razvoj (58. člen v celoti),
– objekt Prešernova 11.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-4/99
Bled, dne 24. novembra 1999.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.