Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5185. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled, stran 16696.

Na podlagi 39. in 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93 in Uradni list RS, št. 71/93) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99), je Občinski svet občine Bled na 9. seji dne 24. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (PUP Bled, Uradni list RS, št. 23/91, 50/96, 3/98, 58/98, 90/98).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
dolgoročni družbeni plan Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 (UVG 2/86 – osnovna objava 23/88, 9/89, 2/90 in Uradni list RS, št. 15/96), za območje Občine Bled in srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 (UVG 8/86 – osnovna objava, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 26/91, 1/93, 4/94, 48/94, 79/94, 15/96), za območje Občine Bled.
3. člen
Za zadnjim odstavkom 35. člena se doda nov, ki se glasi:
Meja morfološke enote U-B2 se uskladi s planskimi dokumenti in poteka po vzhodnem delu parcel št. 224/3, 224/4, 224/5 in 224/6 k.o. Želeče.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-4/99
Bled, dne 24. novembra 1999.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.