Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5183. Sklep o spremembah sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada, stran 16695.

Na podlagi drugega odstavka 102. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembah sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
1. člen
V sklepu o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 5/95, 23/95, 16/96, 91/98, 92/99) se trinajsti odstavek 7. točke B dela I. poglavja – računovodske rešitve v investicijskih skladih (Postavka sredstev – Dolgoročni vrednostni papirji) spremeni tako, da se glasi:
»Če upravljavec investicijskega sklada na osnovi ocene vrednosti preizkušenega ocenjevalca vrednosti podjetij ugotovi, da je knjigovodsko izkazana vrednost posamezne delnice objektivno prenizka (oziroma previsoka), se lahko le-ta v soglasju s pooblaščenim revizorjem (skupno ovrednotenje) izkaže po višji (oziroma nižji) vrednosti, razlika pa predstavlja nerealizirani kapitalski dobiček (oziroma popravek vrednosti). Tako ovrednotenje mora biti obvezno izkazano v dodatku k računovodskim izkazom.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 73/99
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.