Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5165. Uredba o spremembah uredbe o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, stran 16655.

Na podlagi 28. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 48/98), 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 64/94) in 112. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 23/82, 41/87, 32/89 in Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 29/95 in 10/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem
1. člen
V uredbi o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem (Uradni list RS, št. 48/98 in 61/99) se spremeni druga alinea 2. člena tako, da se glasi:
»– delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb (policistov) na policijskih upravah in v organizacijskih enotah ministrstva oziroma policije, razen delovnih mest, na katerih delavci opravljajo pretežno notranje delo in pri izvajanju nalog ni posebej ogroženo njihovo zdravje in življenje ter delovnih mest informacijskega, kadrovskega, finančno-računovodskega in materialnega značaja.«
2. člen
V 4. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, ki skrbijo za varnost, zavarovanje, red in disciplino v zavodu, opravljajo stražarsko službo, spremljajo zaprte osebe zunaj zavoda, nadzirajo zaprte osebe v gospodarskih enotah in na zunanjih deloviščih, ter druga delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, na katerih so delavci še posebej izpostavljeni delu z zaprtimi osebami.«
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112-00/98-5
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik