Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4474. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ZN soseske Pod Kompošem - Vitanje, stran 13813.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) in 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Vitanje na 2. redni seji dne 29. 1. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ZN soseske Pod Kompošem – Vitanje
1. člen
Občinski svet občine Vitanje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN soseske Pod Kompošem, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., Celje, pod št. 227/98 in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen leta 1993 in 1994 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 29/98).
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev navedenega zazidalnega načrta se nanaša na del soseske Pod Kompošem – Vitanje.
3. člen
Javna razgrnitev osnutka se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS v prostorih Občine Vitanje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
4. člen
Pripombe in stališča, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo strokovnim službam Občine Vitanje. Le-te zavzamejo do njih stališče, ki ga posredujejo v potrditev Občinskemu svetu občine Vitanje.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 602-02-03/99-09
Vitanje, dne 29. januarja 1999.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost