Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4455. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 1999, stran 13778.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, št. 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98) in 11. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 8. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 1999
1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Metlika za leto 1999 (Uradni list RS, št. 41/99) se spremeni tako, da glasi:
--------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki             734,166.417,00
II.  Skupaj odhodki              752,519.941,40
III.  Proračunski primanjkljaj         –18,353.524,40
--------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb          0
--------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna          11,251.000,00
    – neporabljena sred. iz l. 1998      3,825.524,40
IX.  Odplačila dolga              1,200.000,00
X.   Neto zadolževanje             13,876.524,40
XI.  Zmanjšanje sred. na rač.          4,477.000,00
--------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-36/95
Metlika, dne 8. novembra 1999.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost