Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4452. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1187/8, k.o. Stari Grad in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 91/3, k.o. Stari Grad, stran 13775.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 10. seji dne 27. 10. 1999 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1187/8, k.o. Stari Grad in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 91/3, k.o. Stari Grad
I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1187/8, pašnik, v izmeri 2,40 m2, ki je vpisana v seznam javnega dobra št. LXVIII., k.o. Stari Grad, ker v naravi ne služi kot javno dobro.
II
Lastninska pravica na parc. št. 1187/8, pašnik, v izmeri 2,40 m2, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Krško.
III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na parc. št. 1187/8, pašnik, v izmeri 2,40 m2, se lastninska pravica na predmetni nepremičnini z menjalno pogodbo prenese v korist Peršolja Tomaža, Krško, Libna 2, in sicer v zameno za parc. št. 91/3, cesta, v izmeri 2,54 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 11, k.o. Stari Grad.
IV
Zamenjava predmetnih nepremičnin se bo izvedla po postopku in na način, ki ga določajo predpisi ter po tržni vrednosti nepremičnin v času sklenitve menjalne pogodbe, ki jo bo določil sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke ter z doplačilom razlike v vrednosti nepremičnin s strani ene ali druge pogodbene stranke.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 46601-044/98-1/15
Krško, dne 27. oktobra 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost