Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4424. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Mestne občine Celje, stran 13728.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Mestne občine Celje
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Mestne občine Celje, ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine Celje na 9. seji dne 11. 11. 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) na seji dne 11. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Mestne občine Celje
1. člen
V celotnem besedilu odloka o priznanjih Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 9/95, 30/96 in 71/97) se izraz “Občinski svet“ nadomesti z izrazom “Mestni svet“ v ustreznem sklonu.
2. člen
V 2. členu se v 2. točki doda četrta alinea, ki se glasi:
“– Kristalni celjski grb“.
3. člen
V 9. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Kristalni celjski grb podeljujemo za odličen uspeh in perspektivnost celjskih diplomantov visokošolskega študija.“
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek ter se na novo glasita:
“Celjske grbe podeljujemo vsako leto na slovesnosti ob prazniku Mestne občine Celje. Praviloma podelimo en zlati, dva srebrna, tri bronaste in največ pet kristalnih grbov.
Ob podelitvi celjskih grbov prejmejo nagrajenci tudi denarno nagrado. Osnova za izračun nagrade je poprečna mesečna neto plača v RS (zadnji uradni podatek pred podelitvijo), razmerje med grbi pa 6 : 4 : 2 : 1 za zlati, srebrni, bronasti in kristalni celjski grb.“
4. člen
V 11. členu se prvi in drugi odstavek nadomestita z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
“Pobude za podelitev celjskih grbov se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Kriteriji za razpis, zahtevani podatki in razpisni rok so določeni v poslovniku komisije.“
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi:
“Po opravljenem izboru komisije in pred odločitvijo mestnega sveta imajo vsi predlagani kandidati za podelitev priznanja status nominiranca.“
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 90100/001/95
Celje, dne 11. novembra 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost