Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4150. Uredba o spremembah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999, stran 13245.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999
1. člen
V uredbi o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999 (Uradni list RS, št. 12/99) se v 1. členu:
1. v točki A):
– številka »307,828.321« nadomesti s številko »304,451.176«
– pri postavki 2431 številka »11,398.680« nadomesti s številko »10,919.911«
– pri postavki 2554 številka »6,254.000« nadomesti s številko » 10,277.000«
– pri postavki 1458 številka »64,973.649« nadomesti s številko »64,402.799«
– pri postavki 1494 številka »42,009.881« nadomesti s številko » 38,855.158«
– pri postavki 1497 številka »6,329.803« nadomesti s številko »3,134.000«
2. v točki B):
– številka »679,678.536« nadomesti s številko »699,086.892«
– pri postavki 2432 številka »53,500.000« nadomesti s številko »68,380.000«
– pri postavki 2435 številka »321,200.000« nadomesti s številko »364,232.971«
– pri postavki 2436 številka »30,000.000« nadomesti s številko »29,200.000«
– pri postavki 2554 številka »16,951.000« nadomesti s številko »19,343.109«
– pri postavki 2451 številka »63,286.000« nadomesti s številko »76,705.306«
– pri postavki 2470 številka »41,794.530« nadomesti s številko »12,278.500«
– črta besedilo »2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v občinah 24,000.000«
3. v točki C):
– številka »1.073,443.143« nadomesti s številko »562,514.842«
– pri postavki 2431 številka »13,915.320« nadomesti s številko »10,634.120«
– črta besedilo »2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v občinah 476,000.000«
– pri postavki 1458 številka »55,597.351« nadomesti s številko »142,760.189«
– pri postavki 3804 številka »43,785.952« nadomesti s številko »59,585.952«
– pri postavki 3805 številka »83,675.828« nadomesti s številko »93,982.205«
– črta besedilo »1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč 113,274.119«
– črta besedilo »1497 Akumulacije 31,642.197«
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/99-2
Ljubljana, dne 21. oktobra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik