Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4147. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Veržej, stran 13242.

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94)) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 23. 9. 1999 prejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Veržej
I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednji prostori v Domu kulture Veržej (št. zemlj. knj. vl. 1012, parc. št. 2164, k.o. Veržej) lastnik Občina Veržej:
– kulturna dvorana z odrom in garderobama ter balkonom v skupni izmeri 348,50 m2 in
– Osterčeva soba v izmeri 19,25 m2 s pripadajočo souporabo prostorov (avla, stopnišče, sanitarije).
II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh prostorih, ki služi kulturnim dejavnostim.
III
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.
IV
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa ni mogoče spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine Veržej.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/99
Veržej, dne 12. oktobra 1999.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.