Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4146. Sklep o spremembi območja obdelave UN "Šola - vrtec, Postojna" in podaljšanju javne razgrnitve, stran 13241.

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 72/93, 44/97) ter 36. in 99. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98), izdajam
S K L E P
o spremembi območja obdelave UN »Šola – vrtec, Postojna« in podaljšanju javne razgrnitve
1
Ureditvenemu območju ureditvenega načrta P 7-Z6, P7-C 13, in delno P7 C4 (»Šola – vrtec, Postojna« se doda še del planske celote P7 S8 – območje med ul. Nova vas in Kidričevim naseljem, ki vključuje še bloke Prekomorskih brigad 4, 6, 8 in 10.
2
V ta namen je potrebno dopolniti že izdelan in javno razgrnjen osnutek UN, programsko zasnovo in posebne strokovne podlage ter gradivo pripraviti za ponovno javno razgrnitev ter dopolniti že zbrane pogoje soglasodajalcev.
3
Javna razgrnitev se podaljša za 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. V tem času je potrebno izvesti ponovno javno razpravo.
4
Postopek vodi in koordinira Urad za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje Občine Postojna skupaj z izdelovalcem, KARS Sežana.
5
Ta sklep začne veljati takoj.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.