Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4144. Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 13238.

Na podlagi 29. in drugega odstavka 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 30. septembra 1999 sprejel
S K L E P
o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture
I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo nepremičnine na območju Mestne občine Murska Sobota, ki so bile na dan 17. decembra 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevne skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
1. grad Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, Murska Sobota, k.o. Murska Sobota, parc. št. 652, z.k. vl. 2670,
2. Galerija Murska Sobota, Kocljeva 7, Murska Sobota, k.o. Murska Sobota, parc. št. 1332, z.k. vl. 3100,
3. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Grajska ulica 2, Murska Sobota, k.o. Murska Sobota, parc. št. 207, z.k. vl. 2670,
4. kino Park Murska Sobota, Štefana Kovača 30, Murska Sobota, k.o. Murska Sobota, parc. št. 723/1, z.k. vl. 2662,
5. grad Rakičan, Rakičan, k.o. Rakičan, parc. št. 1252, z.k. vl. 398.
II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
III
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
IV
Z dnem veljavnosti tega sklepa prenehajo veljati določila sklepa št. 611-4/95-G, z dne 17. 3. 1995.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 670-2/99
Murska Sobota, dne 30. septembra 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.