Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4142. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Metlika v letu 1999, stran 13236.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Metlika na 6. seji dne 30. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Metlika v letu 1999
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Metlika v letu 1999.
II
Osnutek navedenih aktov se razgrne na sedežu Občine Metlika, Metlika, Mestni trg 24, soba številka 9, in sicer za celotno območje občine.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve navedenih aktov lahko dajo občani, organi, organizacije, skupnosti ter vsi zainteresirani pisne pripombe pri Občinski upravi občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika.
IV
Javna obravnava osnutkov dokumentov bo potekala v sejni sobi občine Metlika v ponedeljek, 22. novembra 1999 ob 18. uri.
Št. 352-1/99
Metlika, dne 7. oktobra 1999.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.