Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4141. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1999, stran 13236.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 8. seji dne 19. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Medvode za leto 1999 (Uradni list RS, št. 32/99) se spremeni 3. člen tako, da glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1999 znašajo 1.112,000.000 SIT.
Rebalans bilance prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1999.
Št. 2921/99
Medvode, dne 20. oktobra 1999.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.