Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4140. Cenik programov št. 382, 30. 8. 1999, stran 13235.

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) je Občinski svet občcine Loška dolina na 7. redni seji občinskega sveta dne 30. 9. 1999 sprejel
C E N I K
programov št. 382, 30. 8. 1999
I. CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN VARSTVO
1. člen
Cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo v VVZ “Martin Krpan” Cerknica se povišajo na podlagi nove višine izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti v višini 42.506 SIT, ki veljajo od 1. 1. 1999 (Uradni list RS, št. 2/99) in nove višine izhodiščne plače 43.484 SIT, ki velja od 1. 8. 1999 dalje (Uradni list RS, št. 59/99). Pri izračunu nove cene je upoštevana planska izhodiščna plačca v višini 42.670 SIT.
2. člen
Nove cene znašajo mesečno:                  SIT
1. prva starostna skupina - do 3 let           52.260
2. druga starostna skupina - od 3 do 7 let        37.410
3. integrirani otroci s posebnimi potrebami
za 1 oddelek 3 do 7 let (dopl.)              72.582
4. skrajšan program priprave na šolo
na mesec za 1 oddelek                  227.712
5. program cicibanovih uric na mesec
za 1 oddelek                       82.983
6. letni prispevek staršev za cicibanove urice
do 3 let                          3.000
7. letni prispevek staršev za cicibanove urice
od 3 do 6 let                       9.000
3. člen
Prispevek staršev iz prve in druge točke 2. člena je prispevek za prisotnost otroka 21 dni v mesecu. Za dneve odsotnosti otroka, se staršem obračuna nepripravljena hrana, kar znaša 230 SIT na dan.
II. CENE POLDNEVNIH PROGRAMOV
4-5 urni program v oddelkih do 3 let, na otroka na mesec   SIT
– brez hrane                       24.045
– z zajtrkom (24.045 + 21 x 55)              25.200
– s kosilom (24.045 + 21 x 130)              26.775
– z zajtrkom in kosilom (24.045 + 21 x 185)        27.930
4-5 urni program v oddelkih od 3 do 7 let
na otroka, na mesec – brez hrane             16.220
– z zajtrkom (16.220 + 21 x 55)              17.375
– s kosilom (16.220 + 21 x 130)              18.950
– z zajtrkom in kosilom (16.220 + 21 x 185)        20.105
4. člen
Cenik programov velja od 1. 10. 1999.
Stari trg, dne 11. oktobra 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.